Specialist op het gebied van
hypotheken voor Starters

Door de gestegen woningprijzen is het voor starters op de woningmarkt moeilijker geworden om een woning te kopen. De overheid wil het eigen woningbezit bevorderen en heeft een aantal maatregelen en subsidie's in het leven geroepen.

Wij informeren u over over de volgende regelingen:

 • Startersregeling(SVN)
 • Koopgarant regeling
 • Nationale Hypotheek Garantie(NHG)
MEER INFODIRECT AANVRAGEN
Pas op!
Wij kunnen op dit moment nog geen hypotheek voor u aanvragen indien u een of meerdere A en A1 noteringen of een enkele A2 notering heeft.
Huis House

Een persoonlijk plan

U zoekt een nieuw huis, u gaat verhuizen of u wilt lagere maandlasten. Een verandering in uw persoonlijke situatie kan grote gevolgen hebben voor uw financiële wensen en mogelijkheden. Hypotheek voor starters biedt oplossingen die aansluiten bij uw persoonlijke behoefte.

U zoekt een huis

U zoekt een huis, en wilt weten wat uw maximale bestedingsruimte is. Of u heeft al een nieuw huis gevonden en wil deze aankoop financieren Hypotheek voor starters kan u hierbij helpen.

Kiezen voor een scherp tarief

De keuze uit alle hypotheekvormen tegen een scherp tarief, bij 35 geldverstrekkers.

U wilt lageren maandlasten

U wilt lagere maandlasten? Vaak is dat mogelijk. Hypotheek voor starters biedt diverse oplossingen om uw maandelijkse hypotheeklasten te verminderen.

U zoekt een hypotheek die rekening houdt met uw wensen, nu én later

Een hypotheek gaat u aan voor een langere periode. Maar tijdens die looptijd kan er veel gebeuren. Daarom wilt u een hypotheek die rekening houdt met uw huidige en uw toekomstige situatie.

Hypotheek voor Starters biedt u de volgende voordelen:

Voordelig

Met de scherpe rentetarieven van de geldverstrekkers, waar Hypotheek voor starters mee samenwerkt, bent u zeker van een voordelige hypotheek. Hypotheek voor starters bemiddelt voor meerdere geldverstrekkers.

Verantwoord

Het bedrag dat u maximaal kunt lenen wordt zorgvuldig vastgesteld. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de normen die het NIBUD hiervoorhanteert en de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Veilig

Onze adviseurs maken voor u inzichtelijk wat er gebeurt met uw inkomen en uw maandlasten indien u of uw eventuele partner met pensioen gaat, een verminderd inkomen heeft, onverhoopt arbeidsongeschikt wordt, werkloos wordt of komt te overlijden.

Rapport

U ontvangt een rapport met alle risico’s omtrent de hypotheek, overzichtelijk weergegeven en toegelicht door onze adviseurs.

Transparant

Alle kosten zijn vooraf inzichtelijk: u hebt geen verrassingen achteraf.

Kwaliteit

De huidige markt en de strenge regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt hoge eisen aan onze bedrijfsvoering en het opleidingsniveau van onze medewerkers. Door permanente educatie voorzien wij in actualisering van kennis op elk gebied. Het spreekt voor zich dat onze erkende hypotheekadviseurs een hoog kennisniveau hebben. Zij hebben diverse opleidingen gevolgd. Om dit te onderschrijven hebben wij aansluiting gezocht bij diverse erkenningsregelingen en registers zoals o.a.:

 • Stichting Erkend Hypotheekadviseur
 • Nederlandse Vereniging voor Hypothecaire Planners
 • Hogere lening
 • Ouders kunnen meetekenen
 • Rentekorting tot 0,80% in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie
 • Subisidie of korting door overheid, gemeente of woningcorporatie
 • Overlijdensrisico verzekering niet altijd verplicht
 • 50% starterskorting op taxatiekosten
 • 50% starterskorting op notariskorting
 • Onafhankelijk advies door erkende adviseurs

Wilt u meer informatie, een afspraak of een vrijblijvende hypotheekofferte?
Maak dan gebruik van ons contactformulier.

De WSW over een Starterslening

Koopstarters vormen een maatschappelijk vraagstuk dat serieuze aandacht en een praktische, effectieve oplossing verdient. De Starterslening, ontwikkeld door gemeenten en SVn, biedt een welkom perspectief voor koopstarters, gemeenten en lokale woningmarkten.

1

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening is een annuïteitenlening met een looptijd van 30 jaar. De gemeente en SVn bieden haar aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter.

2

De Starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de klant. De eerste drie jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. Daarna kan de klant het inkomen laten hertoetsen om de actuele betaalcapaciteit vast te stellen. Eventuele nieuwe inkomensruimte wordt gebruikt om eerst rente en daarna aflossing op de lening te voldoen. Ook na het 6e, het 10e en het 15e jaar is weer een inkomenstoets mogelijk. Naar verwachting groeit in die periode het inkomen dusdanig, dat de klant na verloop van tijd de marktconforme rente en aflossing kan betalen.

3

De Starterslening wordt ingezet door gemeenten. Gemeenten openen een fonds bij SVn. Gemeenten stellen zelf de voorwaarden vast waaraan de koopstarter moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Starterslening. SVn verstrekt en beheert de Startersleningen.

Om gemeenten te stimuleren de Startersregeling in te zetten heeft het ministerie van VROM een VROM Startersfonds bij SVn ondergebracht.

Vanaf 2007 kunnen ook woningcorporaties voor hun klanten de Starterslening beschikbaar stellen bij de aankoop van een huis. Zowel voor nieuwbouw als te verkopen bestaande huurwoningen. Daartoe introduceerde SVn de Corporatie Starterslening

4

Een huishouden voldoet aan de criteria van uw Verordening Startersregeling. Het gezamenlijk inkomen is €35.000. Zij kopen een nieuwbouwwoning van €160.000 v.o.n. De bijkomende kosten zijn: 8 %. De totale koop/aanneemsom komt op €172.800. Bij een rente van 5% kan dit huishouden (volgens de NHG-normen 2006) maximaal €139.090 lenen bij de 1e geldgever. Het verschil tussen de maximale 1e hypotheek en de totale koop/aanneemsom van de woning bedraagt €33.710. Dit is het bedrag van de Starterslening.

Koopgarant regeling

Koopgarant betekent een woning kopen met korting van een woningcorporatie. De korting is minimaal 10% maar gangbaar is meestal 25% korting op de verkoopprijs.

Door korting op de marktwaarde wordt de Koopgarant woning bereikbaar voor de lage- en middeninkomensgroepen. Door de terugkoopregeling komt de woning altijd bij de corporatie terug. Koopgarant gaat uit van volledig eigendom en is dus geen combinatie van huren en kopen.

Hypotheek voor Starters heeft speciale hypotheken voor consumenten die een koopgarant woning kopen:

 • rentekortingen tot 0,8%
 • mogelijkheden met Nationale Hypotheek Garantie
 • voordelige notaris
 • ervaren adviseurs die bekend zijn met de diverse koopgarant regelingen

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de koopgarant regeling of wilt een hypotheekofferte voor een koopgarant woning dan kunt u gebruik maken van ons onderstaand contactformulier.

Nationale Hypotheek Garantie(NHG)

Voor starters op de woningmarkt is Nationale Hypotheek Garantie(NHG) zeer interresant. Onderstaand leest u wat u voordelen en extra zekerenheden zijn. NHG een must voor elke starter.

Wat is NHG?

Veilig

Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.

Verantwoord

NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

Voordelig

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,8%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.

Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 1% over uw hypotheekbedrag. Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaarheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

U kunt de aankoop van uw woning volledig financieren. Dit betekent dat u, naast de kosten voor de aankoop van de woning bijvoorbeeld ook de kosten voor de notaris, de makelaar, het taxatierapport en de kosten voor een verbouwing (kwaliteitsverbetering of energiebesparende voorzieningen) kunt meefinancieren. U hoeft dus geen eigen geld in te brengen. Ook bij een nieuwe of aanvullende hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op NHG.

NHG wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting is in 1993 opgericht op initiatief van het Ministerie van VROM en de VNG, met als doel het eigen woningbezit op een verantwoorde wijze te bevorderen.

Wilt u meer informatie of een offerte voor een hypotheek dan kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Wij zijn aangesloten bij

De Nationale Hypotheekbond controleert doorlopend of jij wel de beste hypotheek hebt in jouw situatie. Zo ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Nu, en in de toekomst.

Nationale hypotheekbond

Contact

U kunt onderstaand contactformulier invullen, een e-mail sturen of even bellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.